ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρία μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στον τομέα του software αλλά και του hardware.

Υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία μας

Υπηρεσίες Software

  • Εγκατάσταση παραμετροποίηση εφαρμογών εμπορικής διαχείρισης, γενικής/αναλυτικής λογιστικής & μισθοδοσίας

  • Ανάπτυξη λογισμικού κατά παραγγελία (σε περιβάλλoν .NET, SQL Server)

  • Ασφάλεια δικτύων (τοποθέτηση & παραμετροποίηση firewalls)

  • Οργάνωση διαδικασιών ασφάλειας δεδομένων (backup)

  • Σχεδιασμός στατικών αλλά και δυναμικών ιστοσελίδων αλλά και σελίδων ηλεκτρονικού εμπορίου

Υπηρεσίες Hardware

  • Αποκατάσταση τεχνικών βλαβών υπολογιστών

  • Εγκατάσταση & παραμετροποίηση hardware (printers, routers κλπ)

  • Οργάνωση & τοποθέτηση δικτύων (ενσύρματων & ασύρματων)

  • Επισκευές περιφερειακών (οθόνες, εκτυπωτές κλπ)